ഞാന്‍ ഹിന്ദുവായിരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണങ്ങള്‍

1. ദൈവമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും കുറ്റവാളിയാക്കാത്ത മതം.

2.ഇന്ന ദിവസം, സമയം അല്ലെങ്കില്‍ ദിവസവും ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തിയിരിക്കണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധിക്കാത്ത മതം.

3. കാശി രാമേശ്വരങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തണം എന്ന് കല്‍പ്പന പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത മതം.

4. മതഗ്രന്ധങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ലാത്ത മതം.

5. മതചിഹ്നങ്ങള്‍ അണിയണം എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കാത്ത മതം.

6. അഖിലലോക ഹിന്ദു നിയന്ത്രണത്തിനായി മതനേതാവെന്ന് ആരും ഇല്ലാത്ത മതം.

7. തെറ്റു ചെയ്തത് സന്യാസിയാണെങ്കിലും തുറന്നെതിര്‍ക്കാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവമുണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തിന്.

8. പ്രകൃതിജന്യമായവയ്ക്ക് ജനിമൃതികളില്ല
#. മരവും ഈശ്വരന്‍
#. കല്ലും ഈശ്വരന്‍
#. ജലവും ഈശ്വരന്‍ (ഗംഗ)
#. കാറ്റും ഈശ്വരന്‍
#. കുരങ്ങും നായും പന്നിയും (ഹനുമാന്‍, ഭൈരവന്‍,
വരാഹം) ഈശ്വരന്‍

9. നീയും ഞാനും ഈശ്വരന്‍
കാണുന്നതിലെല്ലാം പരബ്രഹ്മം

10. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വേദേതിഹാസപുരാണങ്ങള്‍ നല്‍കിയ മതം
# കാമമോഹങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയില്‍ നിന്നുള്ള മുക്തി പ്രദിപാദിക്കുന്നത് - രാമായണം
# ഭൂസ്വത്തിലുള്ള ആസക്തിയില്‍ നിന്നുള്ള മുക്തി പ്രദിപാദിക്കുന്നത് - മഹാഭാരതം
# കര്‍ത്തവ്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് - ഭാഗവതം
# രാഷ്ട്രതന്ത്രം - അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം
# ദാമ്പത്യവിജയം - കാമശാസ്ത്രം
# രോഗരക്ഷക്ക് - ആയുര്‍വേദം
# വിദ്യോന്നതിക്ക് - വേദഗണിതം
# ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് - യോഗാ ശാസ്ത്രം
# ഗൃഹനിര്‍മ്മിതി പ്രതിപാദ്യം - വാസ്തു ശാസ്ത്രം
# ഭൗമേതര ജ്ഞാനം - ജ്യാതിശാസ്ത്രം

11. ആരേയും നിര്‍ബന്ധിച്ചോ യുദ്ധം ചെയ്തോ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത മതം

12. എല്ലാത്തെയും കൊന്നു തിന്നാമെന്നതില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായി അഹിംസ, സഹവര്‍ത്തിത്വം, സഹജീവി സ്നേഹം, സസ്യഭോജനം എന്ന് ഉണര്‍ത്തിയ മതം.

13. ഹിന്ദു ദിവ്യഗ്രന്ഥമെന്ന പേരില്‍ ഒരു കൃതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക കഠിനതരം. കാരണം മുതിര്‍ന്ന തലമുറ പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദിവ്യമായിത്തന്നെ നാം കരുതുന്നു.

14. മുക്തി എന്ന അമരജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നേറാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം.

15. ക്ഷേത്രം എന്ന വിശ്വാസകേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ജീവരഹസ്യങ്ങളേയും ഭൗമാഭൗമ ചലനങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളേയും ലോകത്തിനു നല്‍കിയ ജീവിതചര്യ!!!

16. സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കാനല്ല, മറിച്ച് ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മതം.

മതം എന്നത് അഭിപ്രായം എന്നും അര്‍ത്ഥമാക്കാം. അല്‍പവിശ്വാസങ്ങളുടെ ക്രോഢീകരണമല്ല, അനല്‍പ്പാനന്ദത്തിന്‍റെ പരമകാഷ്ടയത്രേ മുക്തി! മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീവചര്യയേ മതം എന്ന ചട്ടക്കൂട്ടില്‍ ഒതുക്കാനാവില്ല എങ്കിലും സാധാരണ ജനത്തിന് മനപ്രാപ്തമാകുന്നതിനായി ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു